DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC

Marketingová kampaň pro výrobce klimatizací spol. DAIKIN s akcentem na nábor nových zaměstnanců. V přípravné fázi jsme provedli analýzu, audit sociálních sítí a webových prezentací. Následovala strategie, kreativa, tvorba marketingového plánu.  V rámci realizace jsme se zaměřili na grafické vizuály, video spoty, reklamní foto produkci s vybranými zaměstnanci společnosti, HR a korporátní filmy, včetně leitmotivu "U nás platově nezamrzneš!" a sloganu "Jsme Daikin. Jsme in."

BILLBOARDY & CLV PANELY

poster mock up - zbyněk_png_upravene
NOVÝ billboard aleš
NOVÁ zastávka hanka

DODÁVKA

Mock-up auto ze všech stran

TELEVIZNÍ REKLAMA

DAIKIN - PREZENTAČNÍ FILM

DAIKIN - NÁBOROVÉ SPOTY

Video z natáčení

Fotografie z natáčení

Video z focení vizuálů

Fotografie z focení vizuálů